Krzysztof Żyłka, długoletni inspektor z Urzędu Gminy w Dźwierzutach zastąpi Juliana Radawca na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nowy inspektor

- Jest osobą kompetentną i na pewno sprawdzi się na tym stanowisku – komplementuje nowego inspektora starosta Jarosław Matłach, który dokonał wyboru spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nowy inspektor rozpocznie pracę 1 stycznia 2010 r. Do tego czasu biurem kierować będzie Tomasz Radawiec, który tymczasowe obowiązki przejął w październiku b.r. po odejściu na emeryturę Juliana Radawca, swojego ojca.

Krzysztof Żyłka ma 49 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Przez całą swoją karierę zawodową związany z administracją. Od 25 lat pracuje w Urzędzie Gminy Dźwierzuty na stanowisku inspektora ds. budownictwa i architektury. Jest inżynierem budownictwa, a do tego ma ukończone studia uzupełniające z gospodarki przestrzennej. Posiada też uprawnienia projektowe, wykonawcze i architektoniczne. W pracy zajmuje się m.in. inwestycjami, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także pozyskiwaniem środków unijnych. Nadzór budowlany też nie jest mu obcy.

- Te obowiązki są mi dobrze znane, ponieważ wykonywałem je w pierwszych latach swojej pracy – mówi Żyłka. Nadzór budowlany był wpisany w zadania gmin do roku 1990. Wówczas przekazano go do kompetencji urzędów rejonowych, a w 1998 – powiatów.

Dlaczego chce zmienić pracę?

- Pojawiła się szansa na awans zawodowy, postanowiłem więc spróbować sił w nowym miejscu – odpowiada.

Z żalem ze swoim pracownikiem będzie się rozstawać wójt Dźwierzut Tadeusz Frączek.

- Dobrze się przysłużył tej gminie, był merytorycznie mocny i trudno będzie go zastąpić – ocenia jego pracę wójt.

(o)/fot. A. Olszewski