Zbigniew Bakuła będzie nowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Od kilku miesięcy na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego był wakat. Dotychczasowy inspektor Krzysztof Żyłka powrócił do pracy w Urzędzie Gminy Dźwierzuty, tym razem na stanowisko wicewójta, zaproponowane mu przez nowego wójta Czesława Wierzuka.

Do ogłoszonego konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, w tym m.in. p.o. inspektora Tomasz Radawiec. Po przeprowadzonych przez wicestarostę Sylwię Jaskulską i naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Teresę Siemiątkowską rozmowach kwalifikacyjnych, starosta zadecydował, że nowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego będzie Zbigniew Bakuła. Mieszkaniec Szczytna jest absolwentem Wydziału Budownictwa na Politechnice Białostockiej, ma 46 lat. Do tej pory pracował w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie na stanowisku kierownika Wojskowej Administracji Koszar.

Nowy inspektor nie chce wypowiadać się na temat swojej dotychczasowej kariery zawodowej, ani zamierzeń związanych z nowym miejscem pracy, które obejmie 1 maja.

(o)