Powiat szczycieński ma nowego inspektora nadzoru budowlanego. Komisja konkursowa po przesłuchaniu ośmiu kandydatów uznała, że największe predyspozycje i najbardziej merytorycznie do pełnienia tego stanowiska przygotowany jest Andrzej Górka, od blisko 40 lat związany z budownictwem.

Nowy inspektor

Aż dziewięciu kandydatów zgłosiło się do konkursu na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ośmiu z nich uzyskało rekomendację Wojewódzkiego Inspektora. O ostatecznym wyborze zadecydowała powołana przez starostę szczycieńskiego komisja w składzie: wicestarosta Sylwia Jaskulska, sekretarz powiatu Stefan Januszczyk i naczelnik wydziału architektury i budownictwa Krzysztof Żyłka. Najwyższą ocenę komisji, zaakceptowaną przez starostę, uzyskał Andrzej Górka, pracujący w nadzorze budowlanym od 20 lat, wcześniej przez 17 lat zatrudniony w jednym z przedsiębiorstw budowlanych.

- W czasie przesłuchań komisji zaprezentował dużą wiedzę, wykazując się przy tym bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z budownictwem – mówi naczelnik Żyłka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.