Ukazał się nowy „Rocznik Mazurski”, wydawnictwo poświęcone historii powiatu szczycieńskiego. Tym razem znalazło się w nim wiele materiałów na temat gminy Rozogi przygotowanych na konferencję z okazji 375-lecia tej miejscowości.

Nowy W tomie XXIV znalazły się m.in. następujące artykuły: Olafa Göbelera („Dom myśliwski Poppen”), Jana Chłosty („Nazwy miejscowe Prus Wschodnich w badaniach naukowych Wojciecha Kętrzyńskiego”), Zbigniewa Kudrzyckiego („Sprawy plebiscytu na Mazurach, Warmii w Sejmie Ustawodawczym. W 100-lecie plebiscytu na Warmii, Mazurach, i Powiślu”), Witolda Olbrysia („Autorstwo nagrobków na cmentarzach powiatu szczycieńskiego”), czy Sławomira Ambroziaka, („Łowca szpiegów, który żył dwa razy”).

Najnowsze wydanie „Rocznika...” zawiera również materiały przygotowane na konferencję „375-lecie Rozóg”. Wśród nich znalazły się prace: Zbigniewa Kudrzyckiego („375 lat Rozóg w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego”), Tomasza Wyżlica („Mieszkańcy Rozóg i okolic zaangażowani w handel bronią do Polski w czasie powstania styczniowego. Biogramy”), Grzegorza Jasińskiego („Parafia ewangelicka w Rozogach i jej duchowni (XIX-XX w.)”, Jana Mironczuka („Mniejszości wyznaniowe na Kurpiowszczyźnie graniczącej z Prusami/Mazurami”), Marka Nowotki („Urząd Celny w Dąbrowach w okresie międzywojennym”), Jerzego Kijowskiego („Gmina Rozogi w latach 1975–1998”), Wiktora Marka Leyka („Mazurzy na Mazurach po drugiej wojnie światowej”), czy Janusza Małłka, („Mazury, Mazurzy”).

(e)