Insp. dr Danuta Bukowiecka po dwóch latach pożegnała się z funkcją zastępcy komendanta - prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jej następcą został podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk, który przed objęciem tego stanowiska pracował jako komendant powiatowy policji w Pułtusku.

Nowy zastępca komendanta WSPol
Odchodząca ze stanowiska insp. dr Danuta Bukowiecka życzyła swojemu następcy satysfakcji z wykonywanej pracy

W miniony piątek w WSPol odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta – prorektora. Funkcję tę objął podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk. Jego wprowadzenia dokonał reprezentujący ministra spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Sprycha, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego. W uroczystości wzięła udział kadra uczelni, funkcjonariusze oraz zaproszeni goście.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.