TRAFNY ZAKUP

Kulka założona została w 1562 r. w wyniku nadania przez księcia Albrechta 12 włók nad jeziorem Łęsk B. Rochowi z Jabłonki. W 1782 r. była już wsią pańszczyźnianą z 6 dymami. Później był tam folwark, którego grunty porosły lasem. Obecnie jedyną pozostałością po wsi jest leśniczówka Kulka.

O Kulce i lesie Hindenburga
Powiatowy Dom Wypoczynkowy dla Dzieci w Kulce

W 1911 r. większość dóbr rodziny von Fabeck z siedzibą w Jabłonce przejęło Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie. W 1914 r. landrat v. Rönne rozpoczął negocjacje w sprawie zakupu przez powiat szczycieński 1800 mórg lasu rosnącego po zachodniej stronie jeziora Łęsk. Ten wówczas sześćdziesięcioletni las był wcześniej własnością majątku w Jabłonce, a po parcelacji został sprzedany ludności. W związku z wybuchem wojny negocjacje związane z zakupem przesunęły się aż do czerwca 1915 r. Po przerwie podjął je nowy landrat v. Poser. Ostatecznie las kupiono w cenie 300 marek za morgę, co łącznie dało 540 000 marek. Zapłatę rozłożono na raty. Wyższe urzędy nie były zachwycone tym zakupem. Sugerowano, że włożenie tych pieniędzy w lokatę przyniosłoby więcej zysku. Jednak po czasie okazało się, że zakup lasu uratował miejskie oszczędności przed pochłonięciem ich przez szalejącą w Niemczech po I wojnie światowej hiperinflację. Zakup lasu poparł nadprezydent Prus Wschodnich Friedrich von Berg-Markienen, którego dziadek przed 100 laty był landratem powiatu szczycieńskiego.

NA PAMIĄTKĘ BITWY

Jezioro Łęsk Mały. Wycieczka mieszkańców Szczytna – 1938 r.

24 października 1915 r. świeżo zakupiony powiatowy las (za zgodą samego Hindenburga) został nazwany „Lasem Hindenburga”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.