ZAŁOŻYCIEL GMINY ŻYDOWSKIEJ

Na szczycieńskim cmentarzu żydowskim zachowały się macewy należące do zmarłych kobiet z rodziny Hirschbergów: Golde Hirschberg, (1843 – 1866) i Racheli Hirschberg z domu Aronson (1816 – 1868). Prawdopodobnie Rachela była żoną Arona Hirschberga oraz matką Juliusa i Golde.

O rodzinie Hirschbergów
Pieczątka firmowa Arona Hirschberga

Pierwsza wzmianka o Hirschbergu na terenie powiatu szczycieńskiego pochodzi z 1828 r., kiedy to von Fabeck, właściciel majątku w Jabłonce, w ogłoszeniu zamieszczonym w królewieckim „Amtsblacie” wspomina o nim jako o kupcu handlującym wełną. Tym kupcem był prawdopodobnie Aron Hirschberg, który w 1847 r. był wśród założycieli szczycieńskiej gminy żydowskiej. W 1861 r. szczycieńska gmina żydowska postanowiła wybudować na dziedzińcu wzniesionej w 1835 r. synagogi łaźnię (mykwę). Projekt łaźni znajdował się do wglądu dla chcących się podjąć budowy przedsiębiorców u Arona Hirschberga. W tym samym roku Aron podpisał się też pod ogłoszeniem, w którym informował o poszukiwaniu przez szczycieńską społeczność żydowską nauczyciela. Na ogłoszenie odpowiedział niejaki Werner, ale jego list zagubił się i Juliusz Hirschberg w kolejnym ogłoszeniu, podpisując się jako przewodniczący gminy („Vorsteher”), prosił tego nauczyciela lub osoby go znające o kontakt. Z powyższego wynika, że Aron i jego syn Julius odgrywali ważną rolę w środowisku szczycieńskich Żydów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.