PIERWSZY FOTOGRAF

W Prusach Wschodnich fotografowie pojawili się najpierw w Królewcu, skąd niektórzy zaczęli przyjeżdżać do mniejszych miast powiatowych. Od lat sześćdziesiątych XIX w. zakłady fotograficzne zaczęto zakładać w mniejszych ośrodkach. W Szczytnie stosunkowo wcześnie, bo już w 1858 r., fotografią zajmował się J. E. Jänike.

O szczycieńskich fotografach
Karl Baermann. Fotografia z zakończenia kursu podoficerskiego w szczycieńskich koszarach. Lata czterdzieste XX w.

 Był on drukarzem, wydawcą szczycieńskiego tygodnika urzędowego, handlował książkami i artykułami papierniczymi. W fotografii eksperymentował z różnymi preparatami chemicznymi. Do naszych czasów nie zachowały się wykonane przez niego fotografie.

Można powiedzieć, że pierwszym zawodowym fotografem działającym w Szczytnie, był R. Bauwerker. W 1887 r. reklamował swój zakład, znajdujący się obok niejakiego Eckharda. Bauwerker działał w Szczytnie do początku XX w. Częstym tematem jego zdjęć były portrety szczycieńskich jegrów (żołnierzy szczycieńskiego batalionu strzelców).

Atelier Bracia Krauskopf

Szczycieńskie środowisko fotograficzne było do okresu międzywojennego dosyć słabe, co powodowało, że możliwości zarobku szukali tu fotografowie z innych miast.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.