W czasach przedkrzyżackich okolice Wielbarka zamieszkiwane były przez pruskie plemię Sasinów. Od południa Sasinowie graniczyli z Mazowszanami. Granica pomiędzy tymi plemionami przebiegała na południe od Wielbarka i dopiero w 1343 r. przesunięta została przez Krzyżaków bardziej na południe.

O wielbarskim zamku
„Dom Napoleona”

KTO USYPAŁ WAŁY?

Krzyżacy zainteresowali się tym terenem ze względu na występowanie tu dobrych jakościowo pokładów rudy darniowej. Na południe od późniejszego Wielbarka usypano graniczno-obronne wały. Według literatury niemieckiej oraz starszej literatury polskiej, wały te usypali Krzyżacy. Nie zgadza się z tym Elżbieta Kowalczyk, która w książce „Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)”, Warszawa 2003, stwierdza, że o wiele bardziej prawdopodobnie jest to, że wały te wznieśli Mazowszanie.

KIEDY POWSTAŁ ZAMEK?

W literaturze i Internecie (w Internecie jest to informacja powszechna) można spotkać się ze stwierdzeniem, że zamek w Wielbarku powstał w latach 1317 – 1324. Niemiecka nazwa Wielbarka - Willenberg pochodzić ma od słowa Wildenbirge - czyli puszczańska góra, na której znajdować się miało jakieś grodzisko lub umocnione miejsce. Autor jednej z dwóch poświęconych historii Wielbarka książek Olaf Göbeler: Willenberg. Die Geschichte einer ostpreussischen Grenzregion. Gevelsberg 2004, również uważa, że pierwszy drewniany zamek mógł być wzniesiony w latach 1317 - 1324. Niestety twierdzenie, że zamek w Wielbarku powstał przed 1350 r. z inicjatywy mistrza krajowego Fryderyka von Willenberga, nie ma żadnego potwierdzenia w wiarygodnych źródłach i jest po prostu wymysłem. Skąd zatem podana przeze mnie data 1350 r., która również nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.