W związku z artykułem pt. „Obiady przyjeżdżają z … Rozóg” zamieszczonym w Państwa tygodniku w dniu 17.10. 2011 r. „KM” nr 42, pragnę poinformować, że w w/w artykule wkradł się szereg nieścisłości, które w sposób istotny wpłynęły na opisanie istniejącego stanu rzeczy i nie są zgodne z faktami.

I tak pragnę poinformować, że:

1. Obiady serwowane przez zwycięzcę przetargu na organizację dożywiania, właścicielkę Restauracji „Arkadia”w Rozogach, Panią Danutę Zagożdżon, przygotowywane są w całości na terenie kuchni Zespołu Szkół w Jedwabnie. Okoliczność ta stanowiła jeden z podstawowych warunków zawarcia umowy z Wykonawcą.

2. Obiady przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół w Jedwabnie serwowane są na stołówce Zespołu Szkół oraz przewożone wyłącznie do tutejszego Przedszkola.

Należy podkreślić, że stan kuchni w Przedszkolu w Jedwabnie był niezgodny z obowiązującymi przepisami odnośnie żywienia zbiorowego, a przedmiotowa kuchnia dopuszczona była do użytkowania wyłącznie warunkowo do końca sierpnia br.

Zdanie: „Dowożone z Rozóg obiady są porcjowane i wydawane w przedszkolnej kuchni, natomiast w szkole – na stołówce” zamieszczone w przedmiotowym artykule jest najwyraźniej efektem nieporozumienia, ponieważ obiady serwowane w tutejszym przedszkolu przygotowywane i transportowane są z kuchni Zespołu Szkół, a firma , która przygotowuje obiady dojeżdża z Rozóg.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Otulakowski

Wójt Gminy Jedwabno

OD AUTORKI:

Przyznaję się do błędu i przepraszam wszystkich zainteresowanych. Tak to już jest w pracy dziennikarskiej, że czasem, na skutek zbytniego pośpiechu, zdarzają się podobne nieporozumienia, ale, przynajmniej w moim przypadku, nie wynikają one ze złej woli. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia dają pełny obraz opisywanej sprawy.

Ewa Kułakowska