Prawie miesiąc przed umownym terminem zakończenia, udostępniony do ruchu został węzeł Olsztyn-Pieczewo na obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Tym samym Olsztyn zyskał jeszcze jedno połączenie z obwodnicą miasta. W uroczystości otwarcia udział wzięli wojewoda Artur Chojecki, europarlamentarzysta Karol Karski i prezes Okręgu Olsztyńskiego PiS Jerzy Szmit.

Obwodnica coraz bliżej
W uroczystości otwarcia udział wzięli (od prawej): wojewoda Artur Chojecki, europarlamentarzysta Karol Karski i prezes Okręgu Olsztyńskiego PiS Jerzy Szmit

Na razie węzeł będzie funkcjonował tylko w części umożliwiającej połączenie obwodnicy z Olsztynem, ponieważ trwają jeszcze prace na budowie nowego przebiegu DK53. Zjazd na tę drogę w kierunku Szczytna zostanie udostępniony w II poł. czerwca. Węzeł Olsztyn-Pieczewo to jeden z etapów budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu S51. Na początku 2017 roku podpisano aneks do umowy na obwodnicę obejmujący realizację  tego węzła. Jego budowa zakończy się w II poł. czerwca 2019 r. Koszt tej inwestycji to 97,2 mln zł.

Zadaniem wykonawcy było wybudowanie elementów węzła Pieczewo w ciągu drogi S51 (pełna koniczyna) oraz jego połączenie z istniejącą drogą krajową nr 53. Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę:

• 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km,

• odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53.

• 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu DK53 i jeden w ciągu drogi powiatowej,

• rondo turbinowe na połączeniu istniejącej DK53 z nowym przebiegiem DK53

• drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

W budowie znajduje się jeszcze odcinek S51 o długości ok. 5 km pomiędzy węzłami Olsztyn-Jaroty i Olsztyn Południe, gdzie zaistniała konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża, ponieważ nie ustabilizowało się osiadanie gruntu. Wykonawca wykonał dodatkowe wzmocnienie, stosując technologię pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie. Ułożona została już warstwa odsączająca, obecnie wykonywana jest warstwa technologiczna. Następny etap to wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni. Według deklaracji wykonawcy, tym odcinkiem pojedziemy pod koniec czerwca.

Odcinek obwodnicy Olsztyna budowany w ciągu drogi S51 omija miasto od południowo – wschodniej strony od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana jest na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda, Purda, Barczewo. Przebiega od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi nr 16 w okolicy Wójtowa. Połączenie z siecią dróg lokalnych zapewnią węzły Olsztyn Jaroty, Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Pieczewo.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia br. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. W docelowym układzie nowa droga poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich a także bliskich (pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami). Poprawiony system transportowy miasta i okolic wpłynie również na atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Jak powiedział wojewoda Artur Chojecki: Drogi wydają się kluczowe do nadrobienia wieloletnich zaległości, których efektem było wykluczenie komunikacyjne Warmii i Mazur. Obecnie dokonuje się duży skok. Mamy wreszcie S 7 na całej długości naszego województwa, szybko dojeżdżamy już do Gdańska. Nieco szybciej do Warszawy. Na ukończeniu jest południowa obwodnica Olsztyna – inwestycja oczekiwana od lat. Modernizuje się kolej. Województwo najwyraźniej przyśpieszyło. Łatwiej, szybciej można tu dojechać. Choć bardzo bym nie chciał, aby te coraz szybsze połączenia z wielkimi miastami wywiozły z województwa młode pokolenie mieszkańców.