Chociaż spółka Mosty z Katowic złożyła najniższą cenowo ofertę, to nie ona sporządzi dokumentację projektową obwodnicy Szczytna. Wybór komisji przetargowej padł na inną firmę z Katowic - IVIA, która zadeklarowała wykonanie zadania za 4,8 mln zł.

Obwodnica o krok bliżej
Po wybudowaniu obwodnicy takie pojazdy będą szerokim łukiem omijać centrum miasta

Firma IVIA z Katowic wykona dokumentację projektową obwodnicy Szczytna. Tak zadecydowała komisja przetargowa po zweryfikowaniu złożonych do drugiego przetargu dokumentacji przez sześciu wykonawców. Oprócz ceny, pod uwagę brano kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.