Liczący już 120 lat budynek dawnej szkoły w Sąpłatach jest w opłakanym stanie. Jego mieszkańcy, choć robią, co mogą, nie są w stanie sfinansować kompleksowego remontu, którego koszty poszłyby w setki tysięcy złotych. Dlatego członek zarządu tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej Zbigniew Prekiel apeluje do władz gminy o pomoc w uratowaniu tego cennego zabytku i poszukaniu środków zewnętrznych na konieczne prace remontowe.

Ocalmy dawną szkołę dla przyszłych pokoleń
- Ten budynek trzeba ratować, bo jest jednym z najciekawszych w naszej gminie – apeluje do dźwierzuckich władz Zbigniew Prekiel, podkreślając, że budynek dawnej szkoły służy całej lokalnej społeczności Sąpłat jako kaplica, a na przyległym terenie odbywają się wiejskie festyny

PIĘKNA, ALE ZNISZCZONA

Wybudowana w 1904 r. w stylu nawiązującym do obronnego gotyku dawna szkoła w Sąpłatach to jeden z najciekawszych obiektów nie tylko w gminie Dźwierzuty, lecz także w całym powiecie szczycieńskim. Obecnie, poza prywatnymi mieszkaniami, funkcjonuje tu małe muzeum regionalne, tzw. „Babska Izba” oraz kaplica. Budynek, choć piękny, jest jednak w opłakanym stanie. Zarządzająca nim wspólnota nie ma możliwości finansowych, aby pokryć koszty kompleksowego remontu. To skłoniło członka jej zarządu Zbigniewa Prekiela do wystąpienia podczas majowej sesji Rady Gminy Dźwierzuty. Przypominał, że gmina ma największy 37-procentowy udział w budynku, a poszczególni mieszkańcy po ok. 20%.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.