Orlen Reklama Top

Czy wójt Kołakowska potrafi właściwie kierować podległymi jej pracownikami? Wątpliwości co do tego ma radny Jerzy Fabisiak.

Od czego są nasi urzędnicy?
Chociaż wójt Alicja Kołakowska wycofała się ostatecznie z forsowania kuriozalnego projektu, sprawa wciąż jest żywo komentowana.

Chociaż wójt Alicja Kołakowska wycofała się ostatecznie z forsowania kuriozalnego projektu termomodernizacji dwóch obiektów komunalnych z wykorzystaniem pomp ciepła, sprawa wciąż jest żywo komentowana.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.