W Miejskim Domu Kultury można oglądać wystawę prac Jolanty Rejs, utytułowanej graficzki mieszkającej w Talkach na Mazurach. Artystka w swojej twórczości czerpie z fotografii cyfrowej, przenosząc jej strukturę na płaszczyznę odbitki drzeworytniczej.

Od fotografii do drzeworytu
Jolanta Rejs cykl swoich prac „wiosennych” po raz pierwszy zaprezentowała w Szczytnie/Fot. A. Ałaj

Jolanta Rejs to graficzka, która mieszka i pracuje w Talkach na Mazurach. Jest absolwentką Royal Academy Schools, Royal Academy of Arts i Goldsmith Collage, Uniwersity of London. W 2022 r. była nominowana do międzynarodowej nagrody Queen Sonja Print Award, laureatka m.in. Grand Prix Quadrien-nale Polskiego Linorytu i Drzeworytu. Jej prace były prezentowane na wielu wystawach w Polsce i za granicą.

Autorka w swojej praktyce artystycznej zgłębia technikę drzeworytu, koncentrując się na pozornie mało istotnych kadrach fotograficznych, które powiększa i zamieniając na piksele, osadza na siatce matrycy drzeworytniczej. Nakierowuje kolorem, kompozycją, bądź formą oko patrzącego na to, co według niej istotne. Artystka wypracowała w ten sposób swój niepowtarzalny i rozpoznawalny tylko dla niej styl odbitki, która swym pokratkowanym podziałem zaskakuje jako drzeworyt, niejednokrotnie wielokolorowy.

Prace Jolanty Rejs w MDK-u można oglądać do 13 maja/Fot. A. Ałaj

Na wystawie prezentowanej w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie, między pracami zainspirowanymi grafikami Albrechta Dürera znalazł się najnowszy cykl prac, który powstał pod wpływem tegorocznego powiewu wiosny i śpiewu ptaków. Wiosna wyzwoliła w artystce kreatywność ukierunkowaną na obraz natury, który zobrazowała w przedstawieniach ptaków.

Cykl „wiosenny” poza Szczytnem jeszcze nigdzie nie był prezentowany. Prace Jolanty Rejs w MDK-u można oglądać do 13 maja.

(m)