Eugenia Rzosińska ze Szczytna ma wyjątkowe powody do dumy. Aż pięciu jej synów pracuje dziś w służbach mundurowych – wojsku, policji i służbie więziennej. W dowód uznania za ich wychowanie podczas majowej sesji Rady Miejskiej pani Eugenia otrzymała Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Oddała pięciu synów służbie
Podczas uroczystości Eugenii Rzosińskiej towarzyszyli synowie, a gratulacje odebrała od burmistrza Stefana Ochmana i płk Adama Basaka

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Szczytnie odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania Złotego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju Eugenii Rzosińskiej. Wychowała ona ośmioro dzieci, w tym siedmiu synów i jedną córkę. Aż pięciu synów – Marek, Dariusz, Krzysztof, Tomasz i Andrzej - pracuje dziś w służbach mundurowych – trzech w wojsku, po jednym w policji i służbie więziennej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.