Blisko sto osób przebywających na przeszkoleniu w WSPol. w Szczytnie odpowiedziało na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i Powiatowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Szczytnie. W poniedziałek 7 listopada oddali 40 litrów życiodajnego płynu.

- Przedsięwzięcie mogło dojść do skutku dzięki pomocy i przychylności kierownictwa WSPol. - poinformował nas wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady HDK Ryszard Gidziński, który również miał swój znaczący udział w końcowym efekcie przeprowadzonej akcji. - Pragnę serdecznie podziękować panu komendantowi za zrozumienie idei honorowego krwiodawstwa i wszystkim słuchaczom, którzy w tym dniu honorowo oddali krew, ratując tym samym wielu ludziom życie i zdrowie.

(g)

2005.11.09