Leszek Mierzejewski kontynuuje wspomnienia o swoich nieżyjących już znajomych z okresu pracy w szpitalu.

Odeszli, ale żyją w mojej pamięci (cz. 2)
Doktor Wiesław Muszyński

Kolejną nieodżałowaną osobą, którą pożegnaliśmy 1 grudnia 2020 roku był lekarz ginekolog WIESŁAW MUSZYŃSKI.

Urodził się w 1937 w leśniczówce na przedmieściach Śniadowa w powiecie łomżyńskim. Jego ojciec Bolesław był miejscowym leśniczym a matka nauczycielką. W 1939 roku, gdy miał 3 lata, zginął ojciec przez nieszczęśliwy przypadek. Został zastrzelony przez niemieckich lotników, którzy w drugim dniu wojny robili rozeznanie na ziemiach polskich. Gdy piloci ujrzeli Polaka w mundurze, to byli pewni, że to wojskowy! Zrobili nawrót i zastrzelili leśnika! Bolesław Muszyński zginął na schodach swojej leśniczówki. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Śniadowie. Znam te fakty dokładnie, bo śp. Bolesław Muszyński przyjaźnił się z moim dziadkiem śp. Stanisławem Powichrowskim. Leżą pochowani niedaleko od siebie. Odwiedzając grób rodzinny dziadków, również zapalam znicz na grobie śp. Bolesława Muszyńskiego.

W 1945 roku, po wyzwoleniu, pani Muszyńska wraz z 8-letnim Wieśkiem wyjechała do niedalekiej wsi Giełczyn w gminie Łomża położonej w województwie podlaskim. Tam została kierowniczką miejscowej szkoły podstawowej, którą 7 lat później skończył jej syn. W latach 1951 – 1954 Wiesław Muszyński uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Studia Wyższe medyczne sześcioletnie ukończył w Warszawie. Studiując trenował sport w stołecznej Legii, gdzie osiągnął znakomite wyniki na miarę ogólnopolską, o czym „Kurek” już informował. Po studiach medycznych z dyplomem lekarza w kieszeni – w wieku 26 lat przyjechał do Szczytna i związał się na stałe z naszym szpitalem, a konkretnie z oddziałem ginekologiczno-położniczym, gdzie pod kierunkiem najpierw lek. Janusza Jerzego Nowowiejskiego, a następnie pod okiem Tadeusza Olbrysia uzyskał specjalizację I i II stopnia z położnictwa i ginekologii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.