Cztery miejscowości: Biały Grunt, Klon, Miętkie i Borki Wielkie brały udział w projekcie „Ziarno Prawdy”, dzięki któremu mieszkańcy poznali ich historię oraz losy żyjących tam ludzi.

Odkryli historię swoich miejscowości
Uczestnicy projektu brali udział w wielu, bardzo zróżnicowanych tematycznie warsztatach

Podsumowanie projektu odbyło się w siedzibie Fundacji Kreolia w Jerutkach. Na spotkanie przybyli uczestnicy reprezentujący cztery wsie, w tym trzy z naszego powiatu (Biały Grunt, Klon, Miętkie) włączone w działania. Wystąpił również dziecięcy zespół ludowy, który powstał w ramach projektu. Dzieci, pod okiem Joanny Gawryszewskiej, wykonały pieśni ludowe.

Reprezentanci poszczególnych miejscowości przedstawili efekty wspólnych działań w postaci mobilnych muzeów wsi. Czym są takie muzea? To po prostu łatwe do przetransportowania skrzynie, w których znajdują się zebrane od mieszkańców danej miejscowości ważne dla nich przedmioty, w tym stare fotografie, a także opowieści o nich samych.

- Poprzez nasze działania, chcieliśmy pokazać małym, wiejskim społecznościom, że posiadają one wyjątkowe, nigdzie indziej niespotykane, zasoby dziedzictwa kulturowego, a są nimi sami ludzie, ich pamięć, opowieści o ich życiu i losach - mówi koordynator projektu Alicja Zęgota.

Podczas kilkumiesięcznej pracy uczestnicy dotarli do historii nigdy nieopowiedzianych, które najprawdopodobniej odeszłyby wraz z najstarszym pokoleniem. Dzięki zrealizowanym działaniom udało im się te historie przekazać młodszemu pokoleniu, budując tym samym jego tożsamość i poczucie przynależności do miejsca, w którym żyją.

W ramach projektu odbyły się również wizyty studyjne, w czasie których uczestnicy odwiedzali siebie nawzajem. W każdej wsi taka wizyta była okazją dla najstarszych mieszkańców do spotkania ze znajomymi z dawnych lat. Odżyły stare przyjaźnie: - To niesamowite uczucie widzieć dwie ponad 80-letnie babcie ściskające się ze łzami wzruszenia, które od ponad dekady nie widziały się, choć mieszkają w jednej wsi – mówi Alicja Zęgota.

Uczestnicy projektu, oprócz wspólnych spotkań, mieli też okazję do zabawy i nauki, poprzez udział w wielu, bardzo zróżnicowanych tematycznie warsztatach: rękodzielniczych, plastycznych, kulinarnych, muzycznych i innych.

AZ