Miejscy radni większością głosów odrzucili skargę radnego Pawła Krassowskiego na burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego. Sprawa dotyczyła budowy przejścia dla pieszych na ul. Kochanowskiego. Mimo że jego utworzenie jest postulowane przez mieszkańców już od dawna, to pomiędzy miastem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nie było zgody co do tego, kto ma je wykonać.

Odrzucli skargę, ale nie jednogłośnie
Paweł Krassowski: - Mam nadzieję, że pomimo odrzucania skargi, pan burmistrz pochyli się nad tym problemem

W porządku obrad lutowej sesji Rady Miejskiej znalazł się punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego. Złożył ją, co w historii szczycieńskiego samorządu jest ewenementem, jeden z radnych. Paweł Krassowski zarzucił włodarzowi nienależyte wykonanie zadań własnych. Chodziło o postulowaną przez radnego budowę przejścia dla pieszych na ul. Kochanowskiego. Krassowski dwukrotnie składał do burmistrza wnioski w tej sprawie – w październiku i pod koniec grudnia ubiegłego roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.