Odszedł Michał Sawicz

W ubiegłym tygodniu zmarł Michał Sawicz, człowiek bardzo zasłużony dla Szczytna.

Pan Michał, znany wszystkim jako nauczyciel muzyki, urodził się w 1924 r. na Wileńszczyźnie. Średnią Szkołę Muzyczną ukończył w Olsztynie. W 1953 r. został służbowo przeniesiony z Morąga (gdzie wówczas mieszkał i prowadził amatorską orkiestrę dętą) do Szczytna. Powierzono mu zadanie zorganizowania w naszym mieście Państwowego Ogniska Muzycznego. Pracę rozpoczął od poszukiwania i angażowania nauczycieli oraz prowadzenia rekrutacji uczniów na rok szkolny 1953/1954. Nie było to zadanie łatwe, musiał bowiem przy tym łączyć funkcję kierownika Państwowego Ogniska Muzycznego z jednoczesnym prowadzeniem orkiestry działającej przy tym ognisku. Nie odmówił także, gdy zaproponowano mu kierowanie ówczesną orkiestrą „lenpolowską”, która z czasem połączona została z tą działającą przy Ognisku Muzycznym i przekształcona w miejską. Zajęcia z nią nie były jedyną pasją pana Sawicza. Oprócz tego prowadził też m.in. kwartet męski oraz trio żeńskie.

Za swoje działania nie oczekiwał nagród, wyróżnień i pochwał. W pamięci wszystkich, którzy byli obecni na gali wręczenia Jurandów 2003 r. pozostanie na zawsze obraz pana Sawicza. Już wówczas chorował i nie mógł samodzielnie stać. Gdy wręczono mu nagrodę, cała publiczność wstała z miejsc i gromkimi brawami złożyła hołd – podziękowanie za wielkie zasługi dla miasta.

GSK