Władze miasta snują plany dotyczące poprawy stanu szczycieńskich ulic oraz ułatwienia komunikacji. W ich realizacji pomóc ma porozumienie ze starostwem, na mocy którego obie jednostki samorządu podzielą się kosztami wykonania dokumentacji i remontu powiatowych ulic.

Ofensywa drogowa

Z POWIATEM PO POŁOWIE

O tym, że stan miejskich ulic, zarówno tych głównych, jak i leżących z dala od centrum, woła o pomstę do nieba, nie trzeba nikogo przekonywać. Wkrótce jednak ma się to zmienić. W ratuszu od dłuższego czasu leży przygotowany w tej kadencji projekt dotyczący regulacji ruchu drogowego w mieście wykonany we współpracy z GDDKiA, zarządem dróg wojewódzkich oraz powiatem. Na jego podstawie zrodził się pomysł gruntownej modernizacji dwóch zbiorczych ciągów ulic należących do powiatu: Konopnickiej - Leyka i Chrobrego - Kolejowej. Po dyskusjach ze starostwem ustalono, że obie jednostki samorządu podzielą się po połowie kosztami wykonania dokumentacji tego zadania. W grę wchodzi suma wysokości ok. 400 tys. zł. Burmistrz Paweł Bielinowicz, na którego wniosek podjęto decyzję o podziale finansowego wkładu w przedsięwzięcie, dostrzega liczne korzyści płynące z porozumienia.

- Gotowa dokumentacja umożliwi staranie się w przyszłym roku o fundusze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-20013 na realizację tych dwóch inwestycji - mówi.

Dodaje, że z myślą o pozyskiwaniu pieniędzy unijnych dokonano także zmiany kategoryzacji dróg.

POROZUMIENIE PONAD UKŁADAMI

Drugim zadaniem, które miasto chce wykonać wspólnie z powiatem jest remont najbardziej zurbanizowanego odcinka ulicy Leśnej biegnący od ul. Osiedleńczej do ul. Warmińskiej. Plany przewidują, że nawierzchnia zostanie wyłożona polbrukiem, powstaną też nowe chodniki. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w bieżącym roku, a jej koszt wyniesie ok. 600 tys. zł. Również i w tym przypadku połowę wyłoży powiat, a połowę miasto. Decyzję w sprawie zawarcia porozumień ze starostwem podejmą radni na najbliższej sesji (24 marca). Wiadomo jednak, że opozycji nie podoba się inwestowanie w mienie należące do powiatu. Burmistrz odpiera ewentualne zarzuty.

- Drogi muszą być budowane niezależnie od układów politycznych. Mieszkańca nie obchodzi, czyja jest dana ulica. Interesuje go to, żeby można się było po niej bez przeszkód się poruszać - argumentuje swoje stanowisko Paweł Bielinowicz.

ULICE DO REMONTU

W bieżącym roku miasto chce wykonać jeszcze inne prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. W planach jest m.in. modernizacja skrzyżowania ulic Pasymskiej i Chopina. Zawarto porozumienie z GDDKiA, na mocy którego sfinansuje ona remont odcinka drogi krajowej, czyli ul. Pasymskiej. Miasto z kolei ma już zabezpieczone środki na poprawę stanu ul. Chopina. Na razie jednak GDDKiA czeka na fundusze na ten cel. W ciągu kilku najbliższych miesięcy mają się zacząć także prace związane z modernizacją ul. Przemysłowej. Zostaną tam położone chodniki oraz nawierzchnia. Jest to zaledwie pierwszy etap poważniejszego zadania obejmującego przebudowę ulic Pola, Przemysłowej, Łomżyńskiej i Moniuszki. W przyszłości ma tędy przebiegać arteria skupiająca transport na trasie Warszawa-Ostrołęka. Miejskie władze liczą, że pozyskają na ten cel środki unijne z tzw. funduszu norweskiego. Naprawa odcinka ulicy Przemysłowej rozpocznie się jednak bez względu na to, czy pieniądze z UE trafią do kasy miasta.

(łuk)

2006.03.15