Kwietna łąka, budki dla jerzyków i nietoperzy, domki dla jeży oraz hotele dla owadów – m.in. takie elementy powstały na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 1 im. Juranda ze Spychowa w Szczytnie. Na realizację zadania działkowcy pozyskali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grant w wysokości 92 tys. złotych. Prezes ogródków zapowiada utworzenie w tym miejscu ścieżki przyrodniczej, którą mogłyby odwiedzać przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych.

Ogródki otwarte na przyrodę
Prezes Andrzej Bogdan zapowiada, że na zagospodarowanym w ramach projektu terenie powstanie ścieżka edukacyjna dla dzieci

MYŚLELI, ŻE TO KOLEI, A BYŁO ICH

Rodzinny Ogród Działkowy nr 1 im. Juranda ze Spychowa w Szczytnie istnieje już blisko 50 lat, ale dopiero po raz pierwszy w swojej historii sięgnął po środki zewnętrzne. Niedawno otrzymał grant w wysokości 92 tys. zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu, którego celem jest przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności, a także poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez posiadania odpowiedniego terenu stanowiącego część wspólną ogrodu. W przypadku ROD im. Juranda ze Spychowa zagospodarowano grunty o powierzchni 1204 m2 rozciągające się od torów kolejowych do płotu oddzielającego działki od dawnej ścieżki biegnącej od parku na ul. Skłodowskiej – Curie w stronę ul. Kochanowskiego. - Żaden z moich poprzedników nie wiedział, że to nasz teren. Wszyscy sądzili, że grunty te są własnością kolei – mówi prezes ROD im. Juranda ze Spychowa Andrzej Bogdan.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.