Oliwia Gwardiak została Mistrzem Złotego Pióra Starosty. Jak mówi, nie przygotowywała się specjalnie do konkursu, ale bardzo lubi czytać. To sprawiło, że odniosła sukces.

Oliwia ze Złotym Piórem
Oliwii Gwardiak gratulował starosta Jarosław Matłach

We wtorek 21 lutego, czyli w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbył się konkurs ortograficzny o „Złote Pióro Starosty”. Rywalizacja uczniów ze wszystkich trzech szkół powiatowych miała na celu rozbudzenie zainteresowań językiem polskim, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integrację uczniów wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Uczniowie mieli 45 minut na napisanie dyktanda. Najlepiej z tego zadania wywiązała się Oliwia Gwardiak.

W jury konkursu zasiadały: Ewa Napiórkowska, Anna Tobolewska, Aneta Załubska.

(p)