Mimo protestów większości samorządów zrzeszonych w olsztyńskim ZGOK-u, od nowego roku poszły w górę o ponad 100 zł ceny za dostarczane śmieci zmieszane i segregowane.

Konflikt wśród udziałowców Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie narasta. Zgodnie z obawami większości samorządów, zwołane na 29 grudnia Walne Zebranie członków zostało storpedowane przez największego udziałowca – miasto Olsztyn, które nie dopuściło do dyskusji i głosowania nad zaproponowanymi podwyżkami cen. Tym razem zastosowano inny kruczek prawny niż w lipcu ub. r.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.