W Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie opłatkowe. Była ono okazją do złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Opłatek u policjantów
Komendant powiatowy policji insp. Radosław Drach w obecności kapelana szczycieńskiej jednostki ks. kan. Mirosława Rudomana złożył życzenia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy

Spotkanie opłatkowe odbyło się w miniony piątek. Przy wigilijnym stole zasiadła kadra kierownicza jednostki, funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz kapelan komendy ks. kan. Mirosław Rudoman. Przybyłych powitał komendant powiatowy insp. Radosław Drach. Następnie uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszą dwóch policjantów z Wrocławia, którzy zostali zastrzeleni przez bandytę podczas służby. Komendant złożył wszystkim zebranym życzenia, wyrażając nadzieję, że ten wyczekiwany przez wszystkich świąteczny czas będzie nie tylko momentem wytchnienia od codziennych trosk, ale także czasem dzielenia się dobrem z innymi. Podziękował również policjantom za ich codzienną służbę.

(ep), (kee)