Znamy wyniki corocznego otwartego konkursu ofert organizowanego przez zarząd powiatu na realizację zadań publicznych. Wpłynęło 27 ofert, z czego pomyślą weryfikację przeszło 17. Na ich dofinansowanie samorząd powiatowy przeznaczył 100 000 zł.

Organizacje mniej chętne do działania
Stowarzyszenie „Tanecznik” na organizację Festiwalu Folklorystycznego otrzyma 5 500 zł …

Po dwóch latach przerwy znów rozstrzygnięto konkurs przeznaczony dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań służących lokalnej społeczności. W tym roku cieszył się on mniejszym niż poprzednio zainteresowaniem. Dwa lata temu do organizatora – zarządu powiatu wpłynęły 44 wnioski, tym razem było ich tylko 27.

Starosta Jarosław Matłach powodów tego doszukuje się w czynnikach zewnętrznych .

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.