Mieszkańcy Orzyn wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazła się wicemarszałek Jaskulska i starosta Matłach, świętowali otwarcie długo oczekiwanej świetlicy.

Orzyny dostały świetlicę
W obecności mieszkańców i zaproszonych gości wójt Marianna Szydlik przekazała klucze sołtys Jadwidze Śledzińskiej (obok radny Paweł Samojluk)

Mieszkańcy Orzyn mogą już się cieszyć z nowej świetlicy. W sobotę wójt Marianna Szydlik w obecności mieszkańców sołectwa i przybyłych gości przekazała do niej klucze sołtys Jadwidze Śledzińskiej. - Jesteście wsią perspektywiczną, dlatego oprócz świetlicy, będziecie mieli wkrótce nowe przedszkole – mówiła podczas uroczystości wójt, zdradzając, że ma jeszcze inne plany dotyczące tej miejscowości

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.