Stanisław Dąbrowski jest najdłużej piastującym swój urząd sołtysem w gminie Szczytno. Po raz pierwszy mieszkańcy Płozów obdarzyli go zaufaniem na początku lat 80. i od tej pory nieprzerwanie wybierają go na kolejne kadencje. Podobnie było podczas ostatnich wyborów.

Ósma kadencja

Płozy to jedna z prężnie rozbudowujących się wsi w gminie Szczytno. Dziś liczy 270 mieszkańców, ale stan ten stale się powiększa. Ze względu na bliskie położenie miasta ludzie chętnie kupują tu działki i stawiają domy.

Obecny sołtys Stanisław Dąbrowski osiedlił się w Płozach w 1969 r. za sprawą wybranki swojego serca, poznanej w trakcie odbywania służby wojskowej w Szczytnie. Na ich gospodarkę składa się 15 ha pastwisk i łąk oraz 9 ha lasów a głównym źródłem utrzymania jest sprzedaż mleka, którą zapewnia 15 posiadanych krów.

Dąbrowski cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców, o czym najlepiej świadczy to, że nieprzerwanie od blisko 30 lat wybierany jest na stanowisko sołtysa. Do tego jeszcze przez sześć kadencji (w tym dwie za PRL-u) miejscowa społeczność powierzała mu mandat radnego. W tym czasie przeżył sześciu szefów gminy. Najmilej wspomina ostatnie lata.

- Gmina ma teraz więcej pieniędzy i nie szczędzi ich na inwestycje i remonty - mówi. Zadowolony jest z nowych chodników, placu zabaw, oświetlenia ulicznego, no i również oddanego niedawno do użytku cmentarza. To, jak podkreśla, głównie zasługa obecnego wójta Sławomira Wojciechowskiego, który skutecznie, w porównaniu do swych poprzedników, zabiega o środki z zewnątrz i sprawiedliwie je rozdziela.

Teraz największym marzeniem sołtysa Dąbrowskiego i mieszkańców Płozów jest budowa kanalizacji. Przydałyby się też nowe punkty oświetleniowe.

Mieszkańcy nie czekają jednak z założonymi rękami na wszystko, co zrobi im gmina. Sami opiekują się cmentarzem, koszą na nim trawę a ostatnio pomalowali stojący tam drewniany krzyż.

Jak długo jeszcze sołtys Dąbrowski zamierza rządzić Płozami?

- Dopóki mieszkańcy będą mnie wybierać, pozostanę do ich dyspozycji - odpowiada.

(o)

IMIĘ I NAZWISKO SOŁECTWO TELEFON

Bogusław Rybaczyk CZARKOWY GRĄD (089) 623-18-38

Leszek Tyszkowski DĘBÓWKO (089) 623-16-25

Stanisław Merchel NOWE GIZEWO (089) 624-12-01

Janusz Jakubcewicz JĘCZNIK (089) 640-53-37

Zbigniew Golon KORPELE (089) 624-60-09

Leon Czerwiński LEMANY (089) 624-97-08

Kazimierz Łuszczaniec LEŚNY DWÓR (089) 624-12-93

Ewa Zawrotna LIPOWIEC (089) 622-00-76

Eugeniusz Telechowski LIPOWA GÓRA WSCHODNIA (089) 624-91-72

Andrzej Mieczysław Janiszewski LIPOWA GÓRA ZACHODNIA (089) 624-51-72

Lucyna Chaber MARKSEWO 0-663-727-520

Mieczysław Przybyłek MAŁDANIEC (089) 624-09-91

Bogdan Jezierski NOWINY (089) 622-11-58

Zygmunt Rząp OLSZYNY (089) 624-16-95

Stanisław Dąbrowski PŁOZY (089) 624-20-26

Tadeusz Sygnowski PIECUCHY (089) 623-15-61

Władysław Kulas NIEDŹWIEDZIE (089) 622-01-79

Krystyna Kaczmarczyk PRUSOWY BOREK (089) 624-40-59

Waldemar Pogorzelski ROMANY (089) 624-03-62

Zdzisław Olbryś RUDKA (089) 624-16-46

Małgorzata Szymańska SASEK MAŁY (089) 622-11-70

Tomasz Sławomir Mieszała SASEK WIELKI (089) 622-11-64

Reinhold Jonik SĘDAŃSK 0-698-491-270

Marianna Sadowska SIÓDMAK (089) 624-97-79

Krzysztof Umiński STARE KIEJKUTY (089) 640-50-62

Edward Ciechanowicz SZCZYCIONEK (089) 624-29-95

Jadwiga Agnieszka Rasieńska SZYMANY (089) 622-11-23

Adolf Pasztaleniec TRELKOWO (089) 621-17-71

Marek Adam Majewski WAŁY (089) 640-53-43

Julita Świderska WAWROCHY 0-511-437-186

Adam Pasymowski ZIELONKA 0-693-657-783

 

Stanisław Pac	GAWRZYJAŁKI	(089) 622-02-30