Szeregi członków OSP Kot zasilali przede wszystkim miejscowi leśnicy, a sama jednostka była wyspecjalizowana w gaszeniu pożarów lasu.

OSP Kot

Strażacy – leśnicy

OSP w Kocie powstała około 1947 roku. Kot był wówczas siedzibą odrębnej gminy, która istniała do końca 1954 roku. W skład tej gminy wchodziły między innymi Szuć, Małga, Dębowiec, Piec, Piduń, Rekownica, Wały, Zimna Woda. Dlatego też OSP Kot była wówczas jednostką gminną. Została założona przez Komendę Powiatową w Nidzicy. Za remizę służyła jej dawna remiza niemieckiej OSP. W 1985 roku opiekę nad OSP Kot przejęło Nadleśnictwo Jedwabno i jednostka ta stała się Zakładową Ochotniczą Strażą Pożarną przy Nadleśnictwie Jedwabno. Była ona wyspecjalizowana w gaszeniu pożarów lasów. Wynikało to przede wszystkim z położenia Kota, otoczonego dookoła lasami i znajdującego się w centrum obszarów podlegających administracji leśnej Nadleśnictwa Jedwabno. Wpływ na to miał również fakt, że w Kocie i w okolicznych leśniczówkach mieszkało wielu leśników i pracowników leśnych, stanowiących główny zasób kadrowy dla tej OSP. W 1988 roku Nadleśnictwo Jedwabno dobudowało do starej przedwojennej remizy w Kocie nowy i przestronny budynek strażnicy. Na potrzeby strażaków z OSP Kot wystarczał on w zupełności. W tym też czasie Nadleśnictwo zakupiło dla OSP Kot strażackiego żuka. Z racji położenia i specjalizacji OSP Kot gasiła przede wszystkim pożary lasów, ale też pożary budynków. OSP Kot odnosiła szereg sukcesów w gminnych zawodach strażackich. Między innymi 3 – krotnie je wygrała, zdobywając na własność przechodni Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Ostatni raz OSP Kot odniosła w nich zwycięstwo w 2000 roku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.