Burzliwy przebieg miało ostatnie posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. Prezes spółki „Aqua” Marek Jasiński, w reakcji na uwagi dotyczące stanu rowów odwadniających, zarzucił radnym, że ci zajmują się nie tym, co trzeba.

Ostre spięcie prezesa z radnymi
Radny Kiersikowski (z prawej) domaga się od prezesa Jasińskiego szczegółowych planów związanych z pozyskiwaniem środków na remont oczyszczalni ścieków. Prezes odpowiada, że obecnie na takie inwestycje nie ma pieniędzy, a w przypadku obiektu w Szczytnie trzeba by wyłożyć nawet 70 mln zł

ZNÓW O ROWACH

Podczas wrześniowego posiedzenia komisji rewizyjnej radni po raz kolejny w tym roku zajmowali się stanem rowów odwadniających. Zadanie to miasto zleca spółce „Aqua”, którą na posiedzeniu reprezentował prezes Marek Jasiński. Uwagi do tego, jak firma ta wywiązuje się ze swojego obowiązku, miała, nie po raz pierwszy już, radna Anna Rybińska. Przed obradami komisji dwukrotnie wybrała się na rekonesans w terenie, by sprawdzić, jak utrzymany jest m.in. Kanał Domowy. Według niej, jego stan jest bardzo zły. Na poparcie swoich słów pokazywała wykonane przez siebie zdjęcia, na których widać porastającą kanał roślinność.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.