O wszelkich awariach w sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Rozogi i wprowadzonych zaleceniach niezwłocznie poinformuje mieszkańców, wysyłając sms-y, Zakład Gospodarki Komunalnej.

Ostrzegą ludzi sms-em
Prezes ZGK Wiesław Kobus zareagował na skargi zgłaszane przez mieszkańców

Awarie wodociągowe w gminie Rozogi, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, skłoniły miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej do podjęcia działań służących szybkiemu poinformowaniu mieszkańców o powstałych niedogodnościach.

Przypomnijmy, że w sierpniu ub.r., gdy w wodzie dostarczanej z wodociągu w Rozogach wykryto bakterie coli, sanepid wydał zalecenie, że może być ona spożywana i wykorzystywana do celów sanitarno-higienicznych, ale tylko po wcześniejszym jej przegotowaniu. Okazało się, że informacja o tym nie dotarła do sporej grupy mieszkańców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.