Z zaplanowanego w budżecie miejskim miliona złotych na remonty, blisko jedną trzecią uszczkną miejskie placówki oświatowe i kulturalne. Zbliżające się wakacje w szkołach i przedszkolach przebiegać będą pod hasłem intensywnych prac modernizacyjnych.

Z remontowej puli 1 mln zł na potrzeby szkół, przedszkoli, Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono 305 tysięcy złotych.

Najwięcej, bo 80 tysięcy, przypadło w udziale Szkole Podstawowej nr 2, która zamierza za te pieniądze przeprowadzić remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Równo zostały potraktowane Przedszkole nr 1 i Miejski Dom Kultury. Obie instytucje mają do dyspozycji po 50 tysięcy złotych. Pierwsza za otrzymane z kasy miejskiej środki wyremontuje kuchnię i łazienki, MDK natomiast chce naprawić dach i schody przed wejściem do budynku oraz przeprowadzić pomniejsze prace malarskie. Kolejne 37 tysięcy złotych otrzymało Przedszkole nr 9, w którym wymiany wymagają rynny, a naprawy ściany. Przedszkole nr 2 natomiast, za 33 tysiące częściowo wymieni okna i rozbierze niepotrzebny już komin, a także wyremontuje kuchnię. Mniej, bo 30 tysięcy złotych, wykorzysta Szkoła Podstawowa nr 6 na naprawę oświetlenia na boisku szkolnym, wymianę podłóg i odnowienie szkolnej kuchni. Najmniej potrzeb wykazuje Miejska Biblioteka Publiczna, której na zaplanowane ogólne remonty musi wystarczyć 25 tysięcy złotych.

- Reszta pieniędzy, w wysokości 695 tys. zł, pozostaje w miejskim budżecie na remontowe przedsięwzięcia, które prowadził będzie urzędowy wydział inwestycji - mówi skarbnik miasta Hanna Żylińska.

(hab)

2003.06.04