Skażenie wody bakteriami coli w stacji uzdatniania w Rozogach daje się we znaki mieszkańcom korzystającym z tego ujęcia. Niezbędne są prace naprawcze, a to powoduje spadek ciśnienia. Dlatego prezes ZGKiM apeluje do mieszkańców o oszczędne i racjonalne zużywanie wody.

Oszczędnie zużywajcie wodę
Prezes Wiesław Kobus uprzedza mieszkańców, że ciśnienie wody w ich kranach spadnie

- Wyniki przeprowadzonego 14 września badania próbek ze stacji uzdatniania w Rozogach, są dobre – informuje dyrektor szczycieńskiego sanepidu Grażyna Sosnowska. Jeżeli potwierdzą się one w dwóch kolejnych badaniach przewidzianych we wtorek i środę, woda będzie nadawała się do spożycia i mycia bez konieczności jej wcześniejszego przegotowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.