Kilka miesięcy temu Bank Spółdzielczy w Szczytnie powiększył się o nową placówkę – przy placu Juranda. Tuż przed świętami dokonano jej oficjalnego otwarcia.

Otwarcie nowej filii

Na uroczystość stawiły się władze samorządowe, przedstawiciele zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych, członkowie i klienci banku w Szczytnie. Prezes Andrzej Górczyński, witając zebranych przypominał, że BS obchodzi właśnie 105. rocznicę działalności. Powstał jako Polska Spółdzielcza Instytucja Kredytowa jeszcze pod pruskim panowaniem. Z końcem XX wieku połączył się z kilkoma okolicznymi bankami, stając się pod względem sumy bilansowej największym bankiem spółdzielczym na Warmii i Mazurach. Podkreślał przy tym, że nigdy nie naraził on swoich depozytariuszy na straty, jest i pozostaniemy polskim bankiem obracającym lokalnym kapitałem.

Decyzja o budowie nowej placówki w Szczytnie zapadła trzy lata temu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.