„NIEZWYKŁE” ZNALEZISKO

W ubiegłym tygodniu Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie zamieściła na swojej stronie informację o znalezieniu w trakcie prowadzonych w Przeździęku Wielkim prac ziemnych  niemieckiej amunicji pochodzącej najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Pamiątki z I wojny światowej
Amunicja znaleziona w Przeździęku Wielkim

Dodatkowo znalezisko zostało określone przez autora notatki jako niezwykłe. Prowadzący roboty mężczyźni mieli wykopać około 200 sztuk amunicji. Naboje zostały zabezpieczone przez patrol minersko – pirotechniczny z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Według policyjnych pirotechników wykopano amunicję 7,92 x 57 mm do karabinu maszynowego typu Mauser. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia amunicji do czasu przyjazdu saperów z 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, którzy zabrali znalezisko celem jego zneutralizowania.

POMYŁKA POLICYJNYCH PIROTECHNIKÓW

Jednak na zamieszonym przez komendę powiatową zdjęciu widać nie amunicję od mausera, a amunicję od rosyjskiego karabinu mosin (kaliber 7.62 x 54 mm), w tym przypadku przygotowaną do zastosowania w używanym przez armię rosyjską angielskim karabinie maszynowym maxim. Zaznaczyć też trzeba, że coś takiego jak karabin maszynowy mauser nigdy nie istniało. Bardzo dziwne jest to, że policyjni pirotechnicy nie wiedzą z czym mają do czynienia. Brak, w tym przypadku naprawdę podstawowej, wiedzy może doprowadzić ich kiedyś do tragedii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.