Rozmowa z ks. dziekanem Andrzejem Wysockim, proboszczem Parafii św. Krzyża w Szczytnie

Pandemia wstrzymuje kolędę
Kolęda w tradycyjnej formie nie będzie w tym roku możliwa. Dopuszczone będą jednak wyjątki

- Wiadomo już, że najbliższa kolęda ze względu na pandemię nie będzie możliwa w tradycyjnej formie. Czy w tej sytuacji może wchodzić w grę jakieś inne rozwiązanie?

- Konferencja Episkopatu Polski nie wydała w sprawie kolędy swoich wytycznych. Wskazała tylko, aby decyzje o tym jak ma ona wyglądać podejmowali biskupi diecezjalni. Nasz arcybiskup z kolei scedował to na księży proboszczów.

- Co zaproponuje ks. dziekan swoim parafianom?

- Zgodnie z przyjętą praktyką w większości diecezji w Polsce, zaproszę mieszkańców parafii do kościoła na wieczorną mszę świętą w mniejszych grupach, z podziałem np. na wioski lub ulice. Szczególną intencją tej mszy św. będzie modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian. Złożę im oczywiście życzenia, udzielę błogosławieństwa i tradycyjnie wręczę obrazki. Jeśli ktoś przyniesie ofiarę, to oczywiście przyjmę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.