Przed kościołem katolickim w Spychowie posadzono sadzonkę dębu, którego nasiono zostało dwa lata temu poświęcone przez Jana Pawła II. To dar dla społeczności lokalnej od miejscowego nadleśnictwa.

Papieski dąb

Dwa lata temu reprezentacja polskich leśników odbyła pielgrzymkę do Watykanu. Podczas audiencji papież Jan Paweł II poświęcił przywieziony przez nich kosz z 500 nasionami dębu, z których następnie zostały wyhodowane sadzonki. Każde z polskich nadleśnictw otrzymało po jednym drzewku, by posadzić je ku czci papieża w honorowym miejscu. Jedni, jak np. Nadleśnictwo Szczytno wybrali na nie posesję miejscowego szpitala, drudzy (Nadleśnictwo Korpele) - teren swojej siedziby. Leśnicy w Spychowie zaproponowali natomiast, aby drzewko stanęło przy miejscowym kościele.

- To nasz dar dla społeczności lokalnej - uzasadnia nadleśniczy Tadeusz Struziński. - Ma on symbolizować wielki pontyfikat Jana Pawła II i uniwersalność głoszonych przez Niego myśli.

Dla Stanisława Dąbrowskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie dąb stanie się symbolem siły ducha Ojca Świętego i trwałości naszej pamięci o Nim.

- To znakomity pomysł na zjednoczenie lokalnej społeczności wokół postaci Jana Pawła II, zdecydowanie lepszy niż odlewanie jakichś pomników - chwalił z kolei inicjatywę Nadleśnictwa Spychowo Adam Krzyśków, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W uroczystości posadzenia drzewka, która miała miejsce w poniedziałek 24 kwietnia uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, leśnicy, myśliwi, uczniowie i nauczyciele. Zebrani z entuzjazmem przyjęli propozycję nadleśniczego Struzińskiego, by osobiście przysypali grudką ziemi małą sadzonkę. W ten sposób każdy z przybyłych na uroczystość miał swój udział w posadzenia Dębu Papieskiego.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięto kamień z fragmentem testu pochodzącego z twórczości poetyckiej Jana Pawła II: "Odchodziłem a drzewo stało obejmując przeszłość i przyszłość". Później odbyła się msza św., a uroczystość zwieńczył koncert hejnalistów i występ artystyczny uczniów z miejscowej szkoły.

(olan)

2006.04.26