W parku w Dźwierzutach zrobi się bezpieczniej. Nad przestrzeganiem w nim porządku czuwać będą kamery. Znikną też kałuże z alejek, a legary, na których osadzone są mosty otrzymają betonowe wsporniki.

Park pod szczególnym nadzorem
W parku w Dźwierzutach często zbiera się młodzież, chętnie też spacerują w nim dorośli z dziećmi. Niestety dochodzi tu również do aktów wandalizmu

Dobiegł końca montaż 19 kamer skierowanych na wybrane miejsca w parku w centrum Dźwierzut oraz jego okolice, w tym parking.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.