Jedwabno nie jest już najbogatszą gminą w powiecie szczycieńskim. W najnowszym rankingu dwutygodnika „Wspólnota” dotyczącym zamożności samorządów w roku 2020 musiało ustąpić miejsca Wielbarkowi i Pasymowi.

Pasym najbogatszy w powiecie
Pasym, w porównaniu do roku poprzedniego, w którym zajął drugie miejsce, odnotował imponujący wzrost dochodów własnych, przekraczający 25%. fot. pasym.pl

Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking bogactwa samorządów. Brane są w nim pod uwagę dochody własne i otrzymane subwencje. Ich sumę dzieli się przez liczbę mieszkańców i w ten sposób obliczany jest wskaźnik zamożności danej jednostki. Najwyższym w powiecie szczycieńskim, przez okres 10 ostatnich lat, mogła się chwalić gmina Jedwabno. Dane za 2020 rok wskazują, co prawda, że wskaźnik wzrósł tam o 189 zł, ale czterokrotnie wyższą progresję zanotowały samorządy Pasymia i Wielbarka.

Pasym, w porównaniu do roku poprzedniego, w którym zajął drugie miejsce, odnotował imponujący wzrost dochodów własnych, przekraczający 25%.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.