Reklama

Węgiel

ark przy Szkole Podstawowej nr 3 będzie nosił imię jego założyciela Richarda Andersa - przewiduje projekt uchwały Rady Miejskiej przygotowany na najbliższą sesję.

P

Patron dla parku

Z inicjatywą wystąpił klub radnych "Niezależnych". Chcą w ten sposób uhonorować zasłużonego dla Szczytna przedsiębiorcę, właściciela m.in. fabryki mebli, dwóch młynów, kaszarni i tartaku, założyciela parku przy ulicy Skłodowskiej. Przed wojną było to tętniące życiem miejsce spotkań i wypoczynku wielu mieszkańców miasta. Po wojnie pozostawiony bez opieki park uległ dewastacji, wciąż jednak możliwe jest przywrócenie mu dawnej świetności. Zdaniem grupy radnych, pierwszym krokiem zmierzającym do tego powinno być uhonorowanie fundatora.

Inicjatorzy chcieli, by teren przy ul. Skłodowskiej zyskał miano parku miejskiego. Okazuje się jednak, że taką rangę może mieć obszar poza terenem zabudowanym.

Także radni "Niezależni" zwrócili się z wnioskiem, aby nadać nazwę terenom zielonym położonym przy ulicy Pasymskiej. W tym przypadku jej wybór postanowiono pozostawić w gestii mieszkańców miasta, a w szczególności młodzieży szkolnej. Projekt uchwały przewiduje, że zgłoszenia przyjmowane będą do końca września br., a wybór nazwy zostanie ogłoszony podczas Szczycieńskiego Dnia Ekologicznego obchodzonego 6 października.

Na razie nie wiadomo, kiedy nazwę otrzyma park przy ul. Skłodowskiej. Niewykluczone, że uroczystość ta zostanie połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Richarda Andersa, ufundowanej przez Stowarzyszenie "Heimat". Przypomnijmy, że pierwotnie planowane było to na 8 maja br. w 60. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Rada Miejska w Szczytnie nie wyraziła jednak zgody. Burmistrz Bielinowicz tłumaczył to względami formalnymi.

- Wniosek Stowarzyszenia "Heimat" został skierowany do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która zajmuje się opiniowaniem podobnych inicjatyw. Każde nazwisko musi być sprawdzone. To w przypadku Richarda Andersa zwykła formalność, trzeba jej jednak dopełnić - mówi burmistrz. Zapowiada, że zaraz po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wyda zgodę Stowarzyszeniu "Heimat" na zamontowanie tablicy w parku przy SP 3.

(o)

2005.06.15