Mł. kpt. Paweł Koziatek został p.o. zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Paweł Koziatek p.o. zastępcy komendanta
Decyzję o powierzeniu obowiązków zastępcy komendanta mł. kpt. Pawłowi Koziatkowi wręczył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Paweł Ostrowski (z lewej) w obecności szefa szczycieńskich strażaków bryg. Zbigniewa Stasiłojcia

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Michał Kamieniecki z dniem 1 czerwca powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Szczytnie mł. kpt. Pawłowi Koziatkowi. Decyzję o powierzeniu stanowiska w imieniu komendanta wojewódzkiego wręczył st. bryg. Tomasz Ostrowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w obecności bryg. Zbigniewa Stasiłojcia, komendanta powiatowego PSP w Szczytnie.

Mł. kpt. Paweł Koziatek ma za sobą 19 lat służby w straży. Przez większość tego czasu był związany z komendą w Szczytnie, gdzie ostatnio pełnił funkcję starszego inspektora sztabowego ds. technicznych. Dwa lata temu przeszedł do Komendy Wojewódzkiej PSP na stanowisko naczelnika Wydziału Technicznego.

(kee), KW PSP w Olsztynie