Wierni z parafii w Klonie modlili się do obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, wypraszając łaski dla siebie i bliskich.

Peregrynacja obrazu

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej przybył do parafii Klon w orszaku motocyklistów i wozów strażackich na sygnale. Przywitano go bardzo uroczyście w kościele w piątek 16 października. W powitaniu uczestniczyli proboszcz, dzieci, młodzież, dorośli. W ten szczególny czas w życiu parafialnym odbył się wieczorem apel jasnogórski, a następnego dnia odprawiono mszę św. z namaszczeniem chorych. Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej przebywał w parafii Klon dwa dni. Peregrynację poprzedziły trzydniowe rekolekcje.

Z Klonu obraz odjechał do parafii Rozogi.

AK