Aż pięć wniosków o dofinansowanie z Polskiego Ładu złożył powiat szczycieński. Największym pod względem planowanych nakładów zadaniem jest „Budowa centrum obsługi mieszkańców, w szczególności obciążonych niepełnosprawnościami, wymagających wsparcia”.

Pięć wniosków do Polskiego Ładu
Centrum obsługi mieszkańców miałoby się mieścić w dawnym internacie Kolegium Nauczycielskiego i WSPol.

CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W MIEJSCE INTERNATU

Projekt zakłada przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym internacie Kolegium Nauczycielskiego, a potem WSPol. przy ul. Chrobrego. Przeniosą się tu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także Starostwa Powiatowego w Szczytnie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.