Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z Biblioteką Publiczną w jej filią w Przeździęku Wielki, zorganizował Święto Pieczonego Ziemniaka.

Pieczony ziemniak i inne atrakcje
Dzieci i dorośli uczestniczyli w zajęciach plastycznych

Impreza odbyła się w piątek 16 września przy świetlicy wiejskiej w Przeździęku Wielkim. Spotkanie miało na celu wspólną zabawę i integrację najmłodszych mieszkańców z różnych miejscowości gminy Wielbark. W Dniu Pieczonego Ziemniaka wzięło udział około 40 dzieci oraz ich rodzice. W programie znalazły się różnorodne gry i zabawy sportowe - z piłką, balonami, skakankami i kołami hula hop. Były również warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy mogli wykonać własnoręcznie popularne wśród dzieci gniotki z balona i mąki. Oczywiście nie brakowało wspólnego ogniska, pieczenia kiełbasek i ziemniaków.

Organizatorami imprezy byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i Filia w Przeździęku Wielkim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z sołtysami.

(m)