Krzysztof Trzciński pokieruje pracami rady, a jego zastępcą będzie Marianna Zdunek. Takie są pierwsze decyzje personalne nowo wybranej Rady Gminy Rozogi.

Pierwsze decyzje personalne
Pracami Rady Gminy Rozogi kierować będą Krzysztof Trzciński i Marianna Zdunek

Po raz pierwszy na posiedzeniu w nowej kadencji spotkali się radni gminy Rozogi. W tym gronie większość stanowią „nowicjusze”, osoby do tej pory niezasiadające w organach samorządowych. Ze „starych” w składzie rady znaleźli się: Wanda Malon, Marianna Zdunek, Maciej Sypiański, Sławomir Zyśk i Krzysztof Trzciński. Właśnie ten ostatni, na co dzień przedsiębiorca, pokieruje pracami nowej rady.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.