W powiecie szczycieńskim z dnia na dzień przybywa uchodźców z Ukrainy. Obecnie jest ich ok. 500. Na terenie kilku gmin, w których zamieszkali, odbyły się pierwsze spotkania z przybyszami zza wschodniej granicy. Służyły one nie tylko wzajemnemu poznaniu, ale też omówieniu form pomocy i integracji z lokalnym środowiskiem. Część ukraińskich dzieci poszła już do szkół, a dorośli do pracy.

Pierwsze dni uchodźców w powiecie
Podczas spotkania w ZS nr 2 w Szczytnie na dzieci z Ukrainy czekały zabawy z pracownicami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

PASYM

Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w gminie Pasym, w ubiegły czwartek spotkali się z władzami samorządowymi, kierownikami instytucji kultury, oświaty, ośrodka pomocy społecznej oraz przedstawicielami stowarzyszeń. - Frekwencja była bardzo duża. Przyszło około 50 osób – cieszy się burmistrz Cezary Łachmański. Dodaje, że celem było poznanie się i zapewnienie przybyszów z dotkniętej wojną Ukrainy o pomocy ze strony samorządu. Ukraińcy mieli okazję zwiedzić Szkołę Podstawową w Pasymiu, w której dzieci rozpoczną naukę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.