W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce podwójna uroczystość – inauguracja roku akademickiego oraz promocja na pierwszy stopień oficerski. Naukę na I roku studiów rozpoczęło ponad 900 studentów, a mianowanych na podkomisarza zostało 207 funkcjonariuszy. W uroczystościach udział wzięli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny policji.

Pierwsze gwiazdki i indeksy
Mianowania na pierwszy stopień oficerski dokonał komendant główny policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk

W piątek 19 października w Wyższej Szkole Policji zainaugurowano rok akademicki 2018/2019. Na kierunki studiów: kryminologia, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne i informatyka przyjęto 906 nowych studentów, zarówno funkcjonariuszy, jak i osoby cywilne. Ogółem w WSPol uczy się obecnie 2336 studentów. Podczas inauguracji komendant rektor insp. Marek Fałdowski mówił o wyzwaniach, ale i szansach, które stawia przed uczelnią nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.