Plac Wolności w Szczytnie, przylegający do parku przy małym jeziorze, zyska nową nawierzchnię. Dotychczasową, bitumiczną zastąpi kamień polny. Taki warunek postawił konserwator zabytków.

Plac Wolności z kamienia
Po usunięciu masy bitumicznej i odsłonięciu dawnej nawierzchni bruk zostanie przełożony i uzupełniony

Miasto kontynuuje prace modernizacyjne wokół małego jeziora w Szczytnie. W ramach tego rok temu nową nawierzchnię zyskała część ulicy Żeromskiego, która została pokryta brukiem. Taki warunek postawił konserwator zabytków, bo teren objęty jest jego nadzorem. W ten sposób ulicy ma być przywrócony dawny wygląd. Podobnie będzie z placem Wolności, którego remont rozpocznie się wkrótce na odcinku od „Mazuriany” do parkingu za hotelem „Krystyna”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.