Czy powołana blisko dwa i pół roku temu z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego Rada Gospodarcza spełnia swoją funkcję? Trudno to ocenić, bo jak dotąd w pełnym składzie obradowała zaledwie dwa razy, co jej przewodniczący i włodarz miasta tłumaczą pandemią. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że stojący na czele rady Igor Chmieliński zamierza zrezygnować z dalszego sprawowania tej funkcji. Sam zainteresowany nie potwierdza, ale i nie zaprzecza.

Po co nam taka rada?
Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej odbyło się jesienią 2019 r. Wówczas wyłoniono jej prezydium, w skład którego weszli przewodniczący Igor Chmieliński (drugi z lewej) oraz wiceprzewodniczący – Aleksandra Kalinowska i Ryszard Juszczak

TYLKO DWA POSIEDZENIA

Rada Gospodarcza przy burmistrzu Szczytna powstała we wrześniu 2019 r. z inicjatywy Krzysztofa Mańkowskiego. Miał to być organ opiniodawczo – doradczy w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. W jej skład weszło 43 szczycieńskich przedsiębiorców. Przewodniczącym tego gremium został reprezentujący spółkę LAC – MET Igor Chmieliński, a wiceprzewodniczącymi Aleksandra Kalinowska z Portu Olsztyn – Mazury i Ryszard Juszczak, właściciel firmy PROGAZ. Choć rada funkcjonuje już blisko dwa i pół roku, do tej pory odbyła zaledwie dwa posiedzenia – pod koniec października i w połowie grudnia 2019 r. Od tamtej pory na temat jej działalności wiadomo niewiele.

Okazuje się też, że burmistrz nie zawsze konsultował z członkami rady ważne decyzje dotyczące przedsiębiorców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.